2020 به‌رهه‌مێن هاتینه‌ چاپکرن ل سالا
به‌رتۆکێن کوردی
گولبژێرەک ژ هەلبەستێن بەرکەن بەرە
کوردستانا دێرین، چەند ڤەکولینەک ل دۆر دەولەت، نەژاد، کۆلتۆر و دینێن کوردستانا دێرین
کوردستان د مێژوویا نوو دا
کوردستان د مێژوویا هەڤچەرخ دا
زەڤیەکا سەرابێ ئاڤ دای، هەلامەت لێ شین دبن