کۆڤارا که‌پر ژماره‌ 3
ده‌م و ده‌مژمێر‌ ناڤدارێن کورد په‌یڤا که‌پرێ کۆڤارا که‌پر
من دڤێت من دڤیا هه‌لبه‌ست چیرۆک
شاهه‌نگ ئلفابێ دیدارا که‌پرێ
پۆستێ که‌پرێ به‌ریکانه‌ ته‌ندروستی
کولیلکێن که‌پرێ چیرۆکا ئنگلیزی دگه‌ل خاڵخاڵوکێ