Kovara kepir kurmancî - 43
jimare43 Peyva kepirê Navdarên Cîhanê Dara Zeytûmê
Mişkê Gundî û mişkê bajêrî Di himbêza siroştî de Srûd û Helbest
Em kî ne Tiştê mino tişto Leş û tendirustî
werziş Kurya Başûr çîrok
  Geleriya kepirê Nivîskarên paşerojê Pirsîyar û bersiv
  Mijulahîyên kepirê bigirnije Nanxwerkê dûpê
  çîroka jîyanê Kurdî bi Elfabêya Latînî Seyr e lê rast e
  Kulîlkên kepirê