Kovara kepir kurmancî - 44
Jimare44 Peyva kepirê Navdarên Cîhanê Sêv
Sipas Di himbêza siroştî de Srûd û Helbest
Em kî ne Tiştê mino tişto Leş û tendirustî
werziş Indonesya çîrok
  Geleriya kepirê Nivîskarên paşerojê Pirsîyar û bersiv
  Mijulahîyên kepirê bigirnije Nanxwerkê dûpê
  çîroka jîyanê Kurdî bi Elfabêya Latînî Seyr e lê rast e
  Kulîlkên kepirê