Kovara kepir kurmancî - 45
Jimare45 Peyva kepirê Navdarên Cîhanê Pehîv
çewa kêvrîşk bû Serokê Daristanê Di himbêza siroştî de Leş û tendirustî
Kamerûn werziş Geleriya kepirê
Em kî ne Tiştê mino tişto Srûd û Helbest
  çîrok Nivîskarên paşerojê Pirsîyar û bersiv
  çîroka jîyanê Kurdî bi Elfabêya Latînî Nivisînên zarokên senterê rewşen
  Zarokên senterê rewşen bigirnije Nanxwerkê dûpê
  Mijulahîyên kepirê Seyr e lê rast e Kulîlkên kepirê