ئه‌رشیفێ به‌رهه‌مێن مه‌
په‌رتۆکێن گشتی یێن هاتینه‌ چاپکرن ل سالا *
2007 2006 2005 2004 2003 2002    
2013 2012 2011 2010 2009 2008    
2019 2018 2017 2016 2015 2014    
    2023 2022 2021 2020    
               
  په‌رتوکێن زارۆکان یێن هاتینه‌ چاپکرن ل سالا *
2009 2008 2007 2006 2005 2004    
    2013 2012 2011 2010    
             
کوڤارا که‌پر *
    Kurmancî سۆرانی کرمانجی  
           
کوڤارا هێلین *
ژماره‌-3 ژماره‌-2 ژماره‌-1    
ژماره‌-6 ژماره‌-5 ژماره‌-4    
               
کوڤارا جوان *
ژماره‌-3 ژماره‌-2 ژماره‌-1    
  ژماره‌-5 ژماره‌-4    
               
مجلة آفاق سبيريز *
  العدد - 5 العدد - 4 العدد - 3 العدد - 2 العدد - 1    
               
کوڤارا ڕه‌نگز *
  ژماره‌-2 ژماره‌-1    
               
کوڤارا پرێز *
    ژماره‌-1    
               
کوڤارا پۆیێتیکا *
ژمارە - 3 ژمارە - 2 ژماره‌-1    
        ژمارە - 4